Cijene usluga

Određujući politiku cijena željeli smo da budemo konkurentni, a u isto vrijeme i pristupačni svim oblicima preduzeća. Novoosnovanim preduzećima pružamo povoljnije usluge kako bi svoju prvu godinu poslovanja uspješno završili.

Cijenu knjigovodstvenih usluga najčešće utvrđujemo na osnovu sledećih parametara:

Opis usluge Van sistema PDV-a U sistemu PDV-a
Računovodstvene usluge za mikro preduzeća, NVO, preduzetnike i sl. od 40€ od 50€
Računovodstvene usluge za mala, srednja i velika preduzeća od 60€ od 80€
Izrada finansijskog izvještaja bez ugovornih obaveza od 120€ od 150€
Registracija d.o.o. od 150€ od 150€
Registracija preduzetnika od 100€ od 100€
Statusne promjene d.o.o. od 100€ od 100€
Statusne promjene preduzetnika od 70€ od 70€
Likvidacija d.o.o. od 150€ od 200€
Likvidacija preduzetnika od 100€ od 200€
Ponuda je informativnog karaktera, a konačnu ponudu ćemo formirati prema Vašim potrebama i zahtjevima.