O Nama

Agencija Skip osnovana je početkom 2016. godine. Osnovna vizija i ideja bila je pokretanje male porodične firme, koja bi godinama prerasla u firmu sa velikimim brojem zaposlenih različitih profila. Računovodstvo je već godinama izašlo iz opsega same ekonomije, tako da se od nas u turbulentnoj tržišnoj privredi zahteva da budemo dobri poznavaoci i pravnih poslova, da budemo Vaša kadrovska služba i administracija. S tim u vezi pokušaćemo u budućnosti da budemo firma sa širokim spektom aktivnosti koja će Vam pomoći u svakom segmentu poslovanja. Od Vas tražimo preciznost, ažurnost i istrajnost, a za uzvrat ćete dobiti kvalitetne usluge.

spec. Ivana Đurić
ovlašćeni računovođa

Ivana je rođena u Beogradu 1984. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Beogradu. Na Fakultetu za poslovne studije diplomirala je 2007. godine gde je stekla zvanje diplomirani ekonomista iz oblasti međunarodnog poslovanja. 2009. godine na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu stiče zvanje specijalista iz oblasti opšteg menadžmenta. Najznačajni zvanje za budući posao stiče 2016. godine. Dobija licencu Saveza računovođa i revizora Srbije OVLAŠĆENI RAČUNOVOĐA. 2017. godine je priznata i od strane Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore. Dugogodišnji rad u agencijama sa različitim profilom klijenata.